Month: september 2009

Men hva bør jeg kjøpe? og ikke kjøpe?

Posted on Updated on

Noen mener vi har stor makt som forbrukere. Andre sier at det er viktigere hva vi gjør som velgere og samfunnsborgere, gjennom å jobbe for politiske og juridiske løsninger. Her vil jeg samle noen lenker om disse spørsmålene:

—–

Fabrikkollapsen i Bangladesh

Her sydde de klær for 30 selskaper. Bare ett av dem har betalt erstatning til ofrene.

Kun ett firma har betalt ut penger til ofrene etter fabrikkollapsen i Bangladesh der 1100 mennesker mistet livet.

http://www.aftenposten.no/nyheter/uriks/Her-sydde-de-klar-for-30-selskaper-Bare-ett-av-dem-har-betalt-erstatning-til-ofrene-7432362.html

 

—–

Forbruk på autopilot

Forbruksforskning de siste tiårene har pekt i retning av et stadig mer komplekst bilde, der kultur, normer, infrastruktur og vaner spiller en minst like stor rolle som pris og inntekt.

På politisk nivå har diskusjoner rundt bærekraftig forbruk en tendens til å handle om individets moral og plikt. Dette er viktig, men vi mener det er en farlig forenkling. Vi kan nok oppnå at enkelte tenker seg bedre om før de kjøper noe, men dette vil sannsynligvis ha liten effekt totalt sett, siden det uansett neppe vil påvirke det «normale» forbruket, det som forbrukeren ikke engang tar opp til vurdering.

Individer kan gjøre en forskjell, men ved å gjøre et strukturelt problem utelukkende til et individuelt ansvar mister vi en fundamental del av bildet. I bunn og grunn ville dette handle om å bygge et annerledes samfunn, der økende forbruk ikke ligger som grunnlag for økonomien. Sterkere politisk regulering må vurderes.

Arve Hansen stipendiat, Senter for utvikling og miljø , Hilde H. Holstenkommunikasjonsrådgiver, Senter for utvikling og miljø

http://www.aftenposten.no/meninger/Forbruk-pa-autopilot-7186124.html#.UXvurbV7K2U

Kjøpte benker av forbudt tre

Bystyret har vedtatt at Bergen kommune ikke skal kjøpe tropisk tømmer som kan stamme fra regnskog. Likevel er de nye benkene av teak fra Indonesia.

http://www.bt.no/nyheter/lokalt/Kjopte-benker-av-forbudt-tre-2892856.html#.UYpPZrUqxtN


Strider mot FNs retningslinjer

Norges Banks investeringer i Posco er tydelig i strid med FNs retningslinjer for menneskerettigheter og ansvarlig næringsliv. Det kommer frem i en konkretisering av retningslinjene fra OHCHR.

http://www.forumfor.no/Artikler/7303.html

Slapp lovendring om samfunnsansvar

1. juni trer endringen i regnskapsloven i kraft, som krever redegjørelse om samfunnsansvar for alle store foretak. Rundt 450 selskaper berøres. – En altfor sen og lite konkret endring, mener Gunhild Ørstavik, fagrådgiver i ForUM.

http://www.forumfor.no/Artikler/7294.html

George Monbiot: We cannot change the world by changing our buying habits

Small actions allow people to overlook the bigger ones and still claim they are being environmentally responsible

http://www.theguardian.com/environment/georgemonbiot/2009/nov/06/green-consumerism

Reklame