Johnson-Sirleaf kritiserer subsidiene

Posted on Updated on

Fredsprisvinner Ellen Johnson-Sirleaf kritiserer måten rike land støtter sitt landbruk på. Hun sier:

«Africa seeks not patrons but collaborators, who will work «with» rather than «for» the Continent.

(…)

Since 1970, Africa’s share of global exports has declined from 3.5 per cent to 1.5 per cent. To reduce poverty and sustain growth, Africa must reverse this decline.

(…)

Expanding AGOA – the showpiece of America’s trading relationship with Africa – to include a larger number of agricultural and processed commodities will help. But if [Hillary] Clinton does not address U.S. agricultural trade subsidies that distort the forces of the marketplace AGOA will never realize its potential – nor will Africa be able to trade its way out of poverty».

Les mer her:

http://www.africaclimatesolution.org/news.php?id=4975

FN: andre støtteformer

FN sier at rike land må gå bort fra produksjonsdrivende landbrukssubsidier fordi denne typen subsidier driver opp produksjonsvolum, tempo og bruken av energi, i form av kraftfôr, kunstgjødsel og sprøytemidler. Denne støtteformen er altså skadelig både for fattige land og for miljøet.

FN sier at rike land heller bør gå over til støtte som stimulerer til et langsommere, mer bærekraftig og dyrevennlig landbruk (forutsatt at subsidiert mat ikke eksporteres). Dette kan være direkte støtte til distriktsbosetting, kulturlandskap, biologisk mangfold, økologisk drift samt å ivareta beredskapsjord slik at den binder mest mulig klimagasser.

Les mer her:

http://www.fao.org/fileadmin/templates/wsfs/docs/expert_paper/How_to_Feed_the_World_in_2050.pdf

Reklame