Month: desember 2013

Felles-arenaen lever!

Posted on Updated on

Har det noe å si om avtaler utformes på en internasjonal fellesarena, eller mellom små grupper av land?

7. desember 2013 skjedde det noe viktig – noe historisk, faktisk.

800px-World_Trade_Organization_Members.svg
Oversikt over WTOs medlemsland. Mørk grønn: WTO-medlemmer, lys grønn: EU- og WTO-medlemmer, blå: Observatører

Lenge har mange sagt at den internasjonale fellesarenaen for handelsforhandlinger, WTO, er i ferd med å dø en stille død. Men på morgenen lørdag 7. desember klarte alle de 160 medlemslandene å bli enige om en ny avtale.

Selve avtaleteksten er ikke mye å rope hurra for. Men det er ekstremt viktig at alle medlemslandene faktisk klarte å bli enige om noe.

Dermed lever fellesarenaen (den multilaterale arenaen) videre. Anerkjente utviklingsorganisasjoner som Oxfam, FN/FAO og ICTSD (International Centre for Trade and Sustainable Development) understreker at fattige land står sterkere når de forhandler sammen, enn hvis de må stå alene og forhandle bilaterale avtaler med rike land.

Det er en lang vei å gå før et utviklingsvennlig handelsregime er på plass, men mye tyder på at det er lettere å få til dette gjennom forhandlinger på en felles arena, som WTO, enn gjennom bilaterale avtaler. Derfor er det gledelig at WTO fikk til en avtale på Bali.

Jeg anbefaler alle å lese ICTDS sin oppsummering, som har tittelen «Historic Bali Deal to Spring WTO, Global Economy Ahead»:

«The conference in Bali now behind them, members are now set to revisit the rest of the Doha trade talks, agreeing on Saturday to prepare a “clearly defined” work programme in the next 12 months on how to address the remaining parts of the Round. (…) The hardest areas of the talks have centred around agricultural and non-agricultural market access, and the centrality of reforming agricultural domestic support policies.»

http://ictsd.org/i/wto/wto-mc9-bali-2013/bridges-daily-updates-bali-2013/180991/

World farmers organization skriver:
“We welcome the conclusion of the agreement, a clear sign of another step forward in ensuring a more balanced and transparent trade system also for farmers».
Changemaker har også (som vanlig) en god oppsummering:
«Bali-forhandlingene har vært en veldig åpen prosess, hvor alle land har blitt hørt. Man har også klart å bevise at det ikke er en organisasjon hvor rike land bare presser politikk på fattigere land. India har stått hardt på sitt, erklært matsikkerhet som uforhandelig, og dette har man hørt på. Dette viser viktigheten av å ha en multilateral arena, hvor maktbalansen mellom rike og fattige land ikke er låst i de rikes favør.»
Reklame